hero2

مانهوا پرو/ manhwa pro

مانهوا پرو/ manhwa pro
ساخته شده در 1403/1/02
8
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 


من یه تیم ترجمه مانهوا دارم و سعی میکنم لحظات خوشی رو برای شما  فراهم کنم

چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه شما یک حمایت کوچیک و بزرگ از من کنید و دلگرم شوم❤

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

8 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند