شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • ♥ دوستان خوب و همراهان فرهیخته‌ام؛


    بسیاری از شما از نخستین روزهای فعالیت «خوانش کتاب برای انسان خردمند»  (در تلگرام و اخیراً فضای پادکستی) همراه و هم‌گام من بوده‌اید و این سفری است که دست در دست هم برای پراکنش نور خرد و آگاهی آغاز کرده‌ایم...

    t.me/HomoSapiensFA


    ◄ محتوای این کانال و پادکست تا همیشه رایگان بوده و هست و خواهد بود و در تمام این مدت از انجام هرگونه تبادل و تبلیغ، با وجود پیشنهادات بسیار، پرهیز کرده‌ام...

    «حامی‌باش» اما پویشی داوطلبانه و بسیار انگیزه‌بخش است.


    در یک کلام، چرا من در «حامی‌باش» هستم؟


    تا بتوانم زمان و انرژی بیشتری برای گزینش، ویرایش، خوانش و تهیه و تنظیم کتاب‌های صوتی در این کانال و پادکست متصل به آن صرف کنم. به همین سادگی 🙂🙏

درحال بارگذاری صفحه...