hero2

خوانش کتاب برای انسان خردمند

خوانش کتاب برای انسان خردمند
ساخته شده در 1399/8/24
3
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

♥ دوستان خوب و همراهان فرهیخته‌ام؛


بسیاری از شما از نخستین روزهای فعالیت «خوانش کتاب برای انسان خردمند»  (در تلگرام و اخیراً فضای پادکستی) همراه و هم‌گام من بوده‌اید و این سفری است که دست در دست هم برای پراکنش نور خرد و آگاهی آغاز کرده‌ایم...

t.me/HomoSapiensFA


◄ محتوای این کانال و پادکست تا همیشه رایگان بوده و هست و خواهد بود و در تمام این مدت تا حد امکان از انجام هرگونه تبادل و تبلیغ، با وجود پیشنهادات بسیار، پرهیز کرده‌ام...

«حامی‌باش» اما پویشی داوطلبانه است و بسیار انگیزه‌بخش ♥

 

در یک کلام، چرا من در «حامی‌باش» هستم؟


◄ تا بتوانم در میانۀ روزمرگی‌های معمول زندگی، زمان و انرژی بیشتری برای گزینش، ویرایش، خوانش و تهیه و تنظیم کتاب‌های صوتی در این کانال و پادکست متصل به آن صرف کنم. به همین سادگی 🙂🙏

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

3 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند