hero2

HOSSEINMG

HOSSEINMG
ساخته شده در 1400/6/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید شیر کاکاعو😂😂

کومک کن من شی کاکاعو بخرم😂

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من ی رپر نسل 4 هستم و به کمک شما برای ترک دادن نیاز دارم هر چقدر در توانتونه دونیت کنید


چرا من در حامی باش هستم؟

من هستم چون نمیخوام سایت بت تبلیغ کنم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند