hero2

صنایع دستی هورامان

صنایع دستی هورامان
ساخته شده در 1400/9/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید تجهیزات برای آموزش و ساخت صنایع دستی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

بنده به عنوان یک کارشناس در حوزه مدیریت گردشگری جوانان کوشا در روستاها را پیدا میکنم و با معرفی محصولات آنها به مراکز پخش و فروش از آن ها حمایت میکنم. محصولاتی مانند صنایع دستی، تابلو برجسته و .... منطقه مورد حمایت بنده یک منطقه مرزیست و جوانانی که هیچ گونە منبع درآمدی ندارن به کار کولبری مشغول میشوند و ممکن است در این راه جانشان را هم از دست بدهند.


چرا من در حامی باش هستم؟

بنده به تنهایی توانایی حمایت به این گستردگی را ندارم. با حمایت های شما من میتوانم جوانان مناطق مرزی را از کولبر شدن نجات بدم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

800,000 تومان - تابلو برجسته ساخته شده توسط جوانان روستایی و مرزی


تعداد بی نهایت
800,000 تومان - تابلو برجسته ساخته شده توسط جوانان روستایی و مرزی


تعداد بی نهایت