حضوری اتفاقی

سیاره کوچک بنفش من

شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  من موژان، مادر سیاره بنفش حضوری اتفاقی

  متن نویس، بی کله، گاه ناپیدا، ساکن سیاره مشتری، سرشلوغ، دائم الدانشجو و ننه کایرو

  شیش هفت سالی هست حضوری اتفاقی شده دفترچه خاطرات مصورم که چندین هزار نفر باهام میخوننش.   چرا من در حامی باش هستم؟

  به خاطر یک مشت دلار و جهت کنجکاوی :) 

  میخوام بدونم کار میکنه یا نه :)

درحال بارگذاری صفحه...