شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  من مرتضی احسانی هستم و در این پادکست به مسائل علمی مختلفی می پردازم و گاهی برخی از موضوعات علمی را نقد می کنم  .

  در این پادکست من برخی از مسائل علمی را به زبان بسیار ساده بیان می کنم تا بتوانم شوق یادگیری را در شنوندگان عزیز ایجاد کنم . 

  شعار ما افزایش آگاهی و دوری از هرگونه تعصب و خود برتر بینی هست . 


  چرا من در حامی باش هستم؟

  کمک های شما می تواند باعث افزایش کیفیت پادکست های ما شود ضمن اینکه 50 درصد از کمک های شما جهت کمک به دانش آموزان بی بضاعت خواهد شد . 

درحال بارگذاری صفحه...