hero2

هاب کست

هاب کست
ساخته شده در 1399/2/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مرتضی احسانی هستم و در این پادکست به مسائل علمی مختلفی می پردازم و گاهی برخی از موضوعات علمی را نقد می کنم  .

در این پادکست من برخی از مسائل علمی را به زبان بسیار ساده بیان می کنم تا بتوانم شوق یادگیری را در شنوندگان عزیز ایجاد کنم . 

شعار ما افزایش آگاهی و دوری از هرگونه تعصب و خود برتر بینی هست . 


چرا من در حامی باش هستم؟

کمک های شما می تواند باعث افزایش کیفیت پادکست های ما شود ضمن اینکه 50 درصد از کمک های شما جهت کمک به دانش آموزان بی بضاعت خواهد شد . 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند