hero2

𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙑𝙋𝙉

𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙑𝙋𝙉
ساخته شده در 1402/5/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم ایلیا رضایی هستم.

چه فعاليتی می کنم؟

آموزش (تنظیمات) مودم که فیلتر شکن نصب کنید. 

برنامه نویسی سرور VPN : برنامه VPNانجام میدم.

آموزش های برنامه نویسی:برنامه:سرور:هاست:انجام میدم.
 آموزش  ساخت اکانت sshانجام میدم. 

چرا من در حامی باش هستم؟

من به حمایت  مالی شما دوستان عزیز  و به شما دوستان عزیز  تا من بتونم چیزی  های که بلد هستم به شما یاد بده.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

100,000 تومان - ممنون برای حمایت های مالی شما ممنونم

به حمایت های مالی شما برای بهتر  کردن کارم 


تعداد بی نهایت