hero2

imanshahsamandi

imanshahsamandi
ساخته شده در 1399/12/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من ایمان شاه‌سمندی هستم. فعالیتم در حوزه عکاسی مستند از مردم است. در اصل عکاسی می‌کنم از داستان آدم‌ها. به شهرهای مختلف سفر می‌کنم. میگردم و با آدم‌های هر شهر حرف می‌زنم و قصه‌هایشان را می‌شنوم.

چرا من در حامی باش هستم؟

قطعا برای سفر نیاز به کمک مالی دارم. این بخشی از فعالیت من است. اما اصل ماجرا آنجاست که من وقتی سفر می‌کنم، هر شهر نیازمندانی دارد که درحتما بچه‌ای معصوم میان آنهاست. من تلاش می‌کنم برای این نیازمندان در حد توانم کمک کنم. کمک شما به من بسیار کارساز خواهد بود. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند