درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  من ایمان تارخ هستم و از کودکی در جست و جوی خواندن و نوشتن هنرمندانه هستم...

  فارغ التحصیل معماری شدم،برای مردم کار کردم،اما از اینجا به بعد میخواهم با هنرم زندگی کنم تا جهان زیباتر شود.

  دکلمه میکنم و از عشق میگویم و پادکست میسازم و شب ها با رویای کارگردانی به خواب میروم.

  چرا من در حامی باش هستم؟

  میگفتند بچسب درس مهندس...

  میگفتند فقط دو سال در بازار کارگری کن بعد آقایی کن...

  میگفتند هنر نان و آب نمیشود...

  هنرت را هم در کنار شغلت داشته باش...

  اما من برای هنر ساخته شده ام پس همه را گذاشتم کنار از صفر شروع کردم...

  بدون سرمایه و یک عالم هدف در سرم تا صدای مردمی باشم که از خودشان دور شده اند و هنرشان را خاموش کرده اند...

درحال بارگذاری صفحه...