hero2

پادکست این چهارشنبه

پادکست این چهارشنبه
ساخته شده در 1399/9/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلمان ستوده هستم . فارغ التحصیل شیمی اما عاشق جستجو در تاریخ . تصمیم گرفتم از ظرفیت بالای رسانه پادکست برای انتقال اطلاعات مفید تاریخی به مخاطب فارسی زبان استفاده کنم و اینطور شد که پادکست این چهارشنبه متولد شد.چرا من در حامی باش هستم؟

دوست دادم پادکست این چهارشنبه را هر هفته چهارشنبه ها بشکل منظم منتشر کنم.اما به دلیل درگیری های کاری و شغلی ام این امکان مقدور نیست.

در صورت وجود اسپانسر و دریافت حمایت های مالی از شنوندگان ، میخواهم با تشکیل یک گروه برنامه ساز این هدف میسور خواهد بود

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند