hero2

گروه فیلمسازی هنر مستقل

گروه فیلمسازی هنر مستقل
ساخته شده در 1400/8/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمد سجاد آقاجانی ، سرپرست گروه هنر مستقل ، حامی جوانان فیملساز مستعد اما بی بضاعت

چرا من در حامی باش هستم؟

با حمایت های شما هزاران جوان کشف می شوند

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند