شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    گروه حمایت از حیوانات آیرا از یکسال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون نزدیک به سیصد حیوان زخمی و آسیب دیده را درمان کرده است.

    چرا من در حامی باش هستم؟

    با توجه به افزایش درخواست های کمک‌ از گروه و تعداد زیاد کیس های درمانی، نیاز به منابع مالی بیشتری داریم.

    و فکر می‌کنیم حامی باش کمک می‌کنه تا کمک های بیشتری دریافت کنیم و بتونیم حیوانات بیشتری رو امداد کنیم.

درحال بارگذاری صفحه...