hero2

حمایت از حیوانات آیرا

حمایت از حیوانات آیرا
ساخته شده در 1399/6/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

گروه حمایت از حیوانات آیرا از یکسال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون نزدیک به سیصد حیوان زخمی و آسیب دیده را درمان کرده است.

چرا من در حامی باش هستم؟

با توجه به افزایش درخواست های کمک‌ از گروه و تعداد زیاد کیس های درمانی، نیاز به منابع مالی بیشتری داریم.

و فکر می‌کنیم حامی باش کمک می‌کنه تا کمک های بیشتری دریافت کنیم و بتونیم حیوانات بیشتری رو امداد کنیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند