hero2

Iran summary

Iran summary
ساخته شده در 1399/4/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید میکروفن یقه ای

کمک کنید تا صدای بهتری از من بشنوید

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من یک یوتوبر هستم و در زمینه خلاصه گویی فیلم ها و سریال ها کار میکنم


چرا من در حامی باش هستم؟

من در حامی باش عضو شدم که بتونم با کمک شما وسایل مورد نیاز برای رکورد ویدئو های بهتر رو بخرم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند