hero2

IRAN_GAME

IRAN_GAME
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

خودتان را معرفی کنيد و بنويسيد چه فعاليتی انجام می دهيد و چه مدت از فعاليت شما می گذرد. اينکه بتوانيد خود را در چند خط معرفی کنيد کسانی که صفحه شما را مشاهده کنند به راحتی شما را خواهند شناخت و از فعاليت شما مطمئن خواهند شد.


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - حمایت از IRAN_GAME

بابا به خدا راضی نبودیم

تعداد بی نهایت
5,000 تومان - حمایت از IRAN_GAME

ایشالله عروسیتون جبران کنم

تعداد بی نهایت
10,000 تومان - حمایت از IRAN_GAME

اوووف ای بابا

تعداد بی نهایت
20,000 تومان - حمایت از IRAN_GAME

نمک گیرتونیم

تعداد بی نهایت
50,000 تومان - حمایت از IRAN_GAME

بابا نوکرمممممم

تعداد بی نهایت
100,000 تومان - حمایت از IRAN_GAME

عشقید عشققق

تعداد بی نهایت