hero2

ایرانِ مانا

ایرانِ مانا
ساخته شده در 1402/9/02
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ایرانِ مانا، بنیادی است برای ایران‌شناسی، مانایی ایران و شادی ايرانيان


 

چرا من در حامی باش هستم؟

انجام فعالیتی تمام وقت در جهت اهداف ایرانِ مانا نیازمند حمایت‌های مالی از چنین پروژه‌ای است. 

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند