hero2

Iranian.tiktok

Iranian.tiktok
ساخته شده در 1400/8/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

مم سِوِن هستم، و ۵ ساله فعالیت اینستاگرامی دارم. من تو این مدت یه مسئله ای خیلی برام مهم بوده، اونم احترام به حقوق سازنده‌ی ویدئو بوده و همیشه صاحب ویدئو توی صفحه‌ی من تگ شده. و هر کسی هم خواسته ویدئوش رایگان توی صفحه منتشر شده. 


چرا من در حامی باش هستم؟

خب برام جالب بود. اما خب من اگه کمک حامی بهم انجام بشه سعیم بر اینه که برای چند خانواده‌ی نیازمند مایحتاج زندگی تهیه کنم.

اگر یک حامی بتونه کمکم کنه. خیلی دوست دارم برای کسی که میدونم مونده‌ی جهیزیه هستن . جهیزیه تهیه کنیم


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند