hero2

پادکست جنایات واقعی ایرانی

پادکست جنایات واقعی ایرانی
ساخته شده در 1402/7/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

علی کیانی موحد، ژورنالیست و نویسنده و میزبان پادکست جرائم واقعی ایرانی

ایده اولیه پادکست از آنجایی شکل گرفت که بسیاری از ما به خاطر درگیری با اخبار روزمره، اتفاقاتی که در گذشته افتاده را به فراموش سپرده ایم. اتفاقاتی که بسیار تاثیرگذار بودند. از سوی دیگر جرم و جنایت همیشه یکی از علاقه های شخصی من بوده و به همین دلیل تصمیم گرفتم با ساخت یک پادکست، جرائم واقعی ایرانی را به دیگران یادآوری کنم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند