شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  گروه بزرگ گردشگری ایران تور 

  مجری مستقیم تورهای ایران گردی و  طبیعت گردی 

  دورهمی و ایجاد جو شاد از وظایف اساسی ماست که با هم شادی افرینیم

  ولی این بار برای ایران کنار همیم


  چرا من در حامی باش هستم؟

  این بار باهم هستیم تا بتوانیم با کمک هم  در جهت کمک به هم نوعان خودمان و عزیزانی که به دلیل مشکلات مالی و بضاعت قادر به تهیه ماسک و تجهیزات بهداشتی و ضد عفونی اقدام و بین دوستان نیازمند پخش کنیم

  به یاری تک تک شما نیاز داریم  تا بتونیم کنار کرونا راشکست بدهیم

درحال بارگذاری صفحه...