hero2

حمایت از تیم ایزوپلاس

حمایت از تیم ایزوپلاس
ساخته شده در 1399/11/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من علی شهبازپور

ابتدا تیمی با نام روپاهسار تشکیل دادم که با توجه به نیاز های تیم تیم برشکست شد

مجدد تیمی با نام my mind ایجاد کردم که در استقبال قرار گرفت اما سودجویان حمله کردند ک تیم رو از هم پاشوندند

هم اکنون با نام ایزو تیم با قدرت شروع کردیم 

کسی نخواهد توانست بین ما فاصله بی اندازد 

از شما کاربر گرامی تقاضا داریم که ما را حمایت کنید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند