حمایت از تیم ایزوپلاس

حمایت = کارایی بهتر

شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من علی شهبازپور

  ابتدا تیمی با نام روپاهسار تشکیل دادم که با توجه به نیاز های تیم تیم برشکست شد

  مجدد تیمی با نام my mind ایجاد کردم که در استقبال قرار گرفت اما سودجویان حمله کردند ک تیم رو از هم پاشوندند

  هم اکنون با نام ایزو تیم با قدرت شروع کردیم 

  کسی نخواهد توانست بین ما فاصله بی اندازد 

  از شما کاربر گرامی تقاضا داریم که ما را حمایت کنید

درحال بارگذاری صفحه...