hero2

playlisteman

playlisteman
ساخته شده در 1402/4/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من امیر امیرلطیفی٬ کان‌مغز اعظم٬ ادمین چنل پلی‌لیستمان در تلگرام هستم و هرازگاهی کان‌هایی از مغزم تراوش کرده و روی صفحه‌ام می‌گذارم.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

چون پول‌هایم ته کشیده و دیگر نمی‌دانم باید با زندگی‌ام چکار کنم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند