شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • ایوان کست چیست؟

    ایوان کست، پادکست معماری و خودجوش و دغدغه مند این روزگار است. ما می گوشیم تا نقاط پنهان معماری را در ذهن شما بنشونیم. این پادکست توسط کانون معماران جوان تولید می شود.


    چرا ما در حامی باش هستیم؟

    گمان کنید می خواهید ما را به یک فنجان قهوه یا چای دعوت کنید. هر برنامه ای با مخاطبانش زنده است. حضور شما و نمود آن به یک نتیج دارد: "خسته نمی شویم!"

    می دانیم که شاید برای شما کم اهمیت باشد اما هر حمایتی برای ما از عجیب ترین اتفاق عای این روزهاست. باور کنید.

درحال بارگذاری صفحه...