hero2

ایوان کست

ایوان کست
ساخته شده در 1398/12/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ایوان کست چیست؟

ایوان کست، پادکست معماری و خودجوش و دغدغه مند این روزگار است. ما می گوشیم تا نقاط پنهان معماری را در ذهن شما بنشونیم. این پادکست توسط کانون معماران جوان تولید می شود.


چرا ما در حامی باش هستیم؟

گمان کنید می خواهید ما را به یک فنجان قهوه یا چای دعوت کنید. هر برنامه ای با مخاطبانش زنده است. حضور شما و نمود آن به یک نتیج دارد: "خسته نمی شویم!"

می دانیم که شاید برای شما کم اهمیت باشد اما هر حمایتی برای ما از عجیب ترین اتفاق عای این روزهاست. باور کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند