hero2

از جادوی جذب حمایت کنید...

از جادوی جذب حمایت کنید...
ساخته شده در 1402/1/19
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

جادوی جذب کیست و چه فعالیتی دارد؟

خیلی ساده، عرض کنم جادوی جذب مجموعه ای از نیروهای پرانگیزه و عاشق رشد و تعالی انسان هاست که تمام تلاش خود را بر رشد و موفقیت دیگران متمرکز نموده اند.

 


 

چرا من در حامی باش هستم؟

حامی باش برای من بستری از محبت شماست، جایی که با حمایت های خود به من می گویید ادامه بده و تلاشت را متوقف نکن. 

در جادوی جذب سعی می کنیم که تمرکزمان را بر چند هدف از جمله ارائه پیام های امید بخش و انگیزشی به صورتی که دیگران را ترغیب به بهتر شدن نماییم و همچنین توجه به خواست های جامعه که شاید در جای دیگر دیده نشود. لطفا با حمایت های خود در این راستا به ما کنید.

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند