گروه جهادی مصاف

شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    گروه جهادی مصاف زیر نظر هیات خادمین الحسین(ع) و پایگاه مقاومت شهید مجید مرآت فعالیت میکند

    کد ثبت گروه جهادی مصاف: 96863259514020

    ثبت شده در بسیج سازندگی

درحال بارگذاری صفحه...