hero2

گروه جهادی مصاف

گروه جهادی مصاف
ساخته شده در 1398/12/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

گروه جهادی مصاف زیر نظر هیات خادمین الحسین(ع) و پایگاه مقاومت شهید مجید مرآت فعالیت میکند

کد ثبت گروه جهادی مصاف: 96863259514020

ثبت شده در بسیج سازندگی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند