درباره من:

  • سلام من جِنُواس هستم، یه استریمر که استریم رو ول کرده و ویدیو میسازه!

    این صفحه حمایت از من و کارامه، امیدوارم همیشه حامی من باشید