hero2

جور دیگر: جامعه‌شناسی برای همه

جور دیگر: جامعه‌شناسی برای همه
ساخته شده در 1402/10/20
10
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پادکست «جور دیگر: جامعه‌شناسی برای همه» با مدیریت محمد فاضلی منتشر می‌شود و پادکستی است که محتواهای مختلف از درس‌گفتار تا معرفی کتاب، مقاله و آثار جامعه‌شناسان به مخاطب عرضه می‌کند. هدف پادکست، توسعه بینش جامعه‌شناختی است، بینشی که کمک کند جهان اجتماعی «جور دیگر» دیده شود. 

 

چرا من در حامی باش هستم؟

حامی باش، بستری برای حمایت از تولید محتوای مستقل است. بستری بر آن‌که مخاطب از محتوایی که می‌پسندد و دوست دارد تولید آن تداوم داشته باشد حمایت کند. حامی باش، زمینه‌ای برای مشارکت اجتماعی داوطلبانه است. ما در حامی باش هستیم تا به اتکای حمایت مخاطب، جور دیگر دیدن جهان اجتماعی را برانگیزیم. 

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

10 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند