hero2

پادکست جنون

پادکست جنون
ساخته شده در 1401/11/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من شهاب جعفری هستم و اینجا پادکست جنون به وقت جنایت. ولی داستان جنایتهای واقعی به فرم یک اثر هنری با تلفیقی از روایت کمدی سیاه و موسیقی

چرا من در حامی باش هستم؟

ما پادکست رو بدون توجه به مسائل مالی و اقتصادی شروع کردیم اما دو نکته:

یکم اینکه ساخت و تولید پادکست مثل هر فعالیت هنری مستلزم صرف زمان و استفاده از تجربه ،مهارت و البته تجهیزات  حرفه‌ایه.

 دوم اینکه حمایت از پادکست به نوعی همراهی و همدلی شما با سازندگان اثر محسوب میشه 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند