hero2

پادکست «کمی کتاب»

پادکست «کمی کتاب»
ساخته شده در 1399/7/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

زندگی کوتاه است و ما فرصت خواندن همه کتاب های جهان را نداریم. علی بانگین هستم و در پادکست «کمی کتاب» 100 کتاب برتر تاریخ ادبیات را روایت می کنم. درست مثل دوستی که یک کتاب خوب را خوانده و آن را برای شما تعریف می کند. این فهرست معتبر را انجمن کتاب نروژ با نظرسنجی از 100 نویسنده سرشناس دنیا تهیه کرده است. 

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف پادکست «کمی کتاب» معرفی ادبیات، سهیم کردن دیگران در لذت کتابخوانی و صدالبته انتشار دانایی است. «کمی کتاب» یک پادکست رایگان است که آن را  می توانید در سایتها و اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. اما مراحل تحقیق، نگارش و تولید آن هزینه هایی در بردارد. اگر مایل بودید برای پایدار بودن این راه می توانید ما را حمایت کنید و در هدف «کمی کتاب» شریک شوید. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند