hero2

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت
ساخته شده در 1399/9/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید 5 دستگاه چرخ خیاطی

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست درنظر دارد با کمک شما عزیزان اقدام به ایجاد کارگاه تولیدی لباس و پوشاک نماید. در همین راستا برای خرید 5 دستگاه چرخ خیاطی کارگاهی نیازمند 35میلیون تومان وجه نقد است. ضمناً درصورتی که بزرگواری که توانایی تامین چرخ خیاطی و یا سایر وسایل کارگاهی را دارد می تواند جهت تحویل وسایل با ما در ارتباط باشد.

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم؟

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت دارای مجوز شماره 4921 از کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف ایجاد اشتغال برای نیازمندان بصورت تخصصی و ارائه خدمات عمومی از قبیل تأمین نیازمندی های روزمره نیازمندان ایجاد شده است.


چرا ما در حامی باش هستیم؟

هدف از عضویت در حامی، جذب کمک های مردمی خیرخواهانه جهت اجرای سیاست های اشتغال زای مرکز بوده تا با کمک هم وطنان، نیازمندان عزیز را بند فقر و تنگدستی رها کنیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند