hero2

حمایت از شما

حمایت از شما
ساخته شده در 1400/4/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید تجزیهات تولید محتوا

برای خرید میکرفون استودیویی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من کارن صولتی هستم  پرودیوسر وتنظیم کننده موسیقی درواقع این نام هنری من هست  بنا به نوع فعالییت هنری که دارم به این اسم شناخته میشم. ودرواقع فعالییت اصلی در حوزه موسیقی سبک پاپ هست و میشه گفت چند سالی باهاش دارم زندگی میکنم اما گاهی وجود تکنولوژی باعث شد در ورند تولید اثارم وقفه بیفته اینکه  سخت شدن خرید تجزیهات استودیو شخصی برای ساخت و نشر دادن اثارم 


چرا من در حامی باش هستم؟

و چرا دراین حامی باش هستم واهداف من از حمایت چی هست میشه مهم ترین چیز نه برای یک تولید کننده موسیقی بلکه برای خود مخاطب هم توقع وانتظار بهترین کیفییت از اثار موسیقی دارد بنابرین یکی از دغددغه های همیشه گی من ناقص بودن تجزیهات کارم چرا که حداقل لوازم کار یک تنظیم کننده اعم از مانیتورهای صدایی و کارت صدا و منبع صوتی میکروفون مناسب که باهاش رکوردینگ انجام میده هست پس اهداف من دراین چند خط ارائه دادم دنیا کارماست و برقانون 4=2*2 است هر عمل مثبت یا منفی فیدبک دارد این شاید درامر حمایت در هرزمینه ای باشد.پیاپیش از حمایت شما ممنونم😊🙏

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند