hero2

Kasra tube

Kasra tube
ساخته شده در 1400/6/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

بزرگ کردن خانواده

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کسری هستم در زمینه گیم فعالیت میکنم


چرا من در حامی باش هستم؟

بالا بردن سطح کیفیت ویدیو ها

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند