hero2

ساخت سرویس بهداشتی در مناطق محروم کرمان

ساخت سرویس بهداشتی در مناطق محروم کرمان
ساخته شده در 1402/12/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هزینه ساخت دو سرویس بهداشتی

 

بصورت فوری نیاز (فقط ۳ روز) قصد داریم کمک هزینه ساخت ۲ سرویس بهداشتی کامل رو تقدیم کنیم. 

مبلغ کل ۳۰ میلیون تومان

با هر مبلغ دلخواه میتونید کمک کنید. کمک اصلی شما به اشتراک گذاشتن این کار خیر هست.

شماره کارت: 

6362141114364053

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند