hero2

کتابشنو

کتابشنو
ساخته شده در 1399/12/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


سلام.من پیمان رشادی هستم!

مدت یکسال است که پادکست « کتابشنو » را راه انداخته ام.من در این پادکست سعی دارم تا به معرفی آثار فاخر و ریشه های عمیق فرهنگی سرزمینمان بپردازم و همچنین ارائه ی ادب و میراث اصیل انسانی در سرتاسر جهان. 

امیدوارم که بتوانم با اینکار،قدمی کوتاه مختصر،اما مؤثر و مفید، در اشاعه فرهنگ ، هنر  و میراثی که نیاکان و گذشتگان ما و تمام کسانی که زحمت بی دریغ ، برای بهتر زیستن بشر بر روی این کره خاکی،  کشیده‌اند، بردارم.

شما هم می‌توانید به ما در ادامه این راه یاری رسانید و به قدر توان و بضاعت خود ،سهمی در نشر اندیشه و رسانیدن صدای کتاب، به گوش های مشتاق داشته باشید و البته به عنوان یکی از حمایت کنندگان مالی این رسانه ، در هر اپیزود، معرفی شوید.

متشکرم؛

« کتابشنو » ، رسانه ای برای شنیدن کتاب.


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

5,000 تومان - درج نام حامی ،در صفحه معرفی اپیزود.

نام شما در صفحه معرفی اپیزود ، درج خواهد شد.تعداد بی نهایت
1,000 تومان - معنای زندگی

ارائه کتابهایی در باب هدف و معنای زندگی


تعداد بی نهایت