شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • آنچه را خداوند در قلبم گذارد می‌خوانم، می‌نوازم، می‌نویسم و می‌سازم.

    حال تصمیم دارم موسیقی را که به عنوان یک سرگرمی می‌پنداشتم، حرفه‌ی خویش گردانم. و شما اگر خواستید، مرا برکت دهید و خداوند را مشاهده کنید که چطور برکتتان خواهد داد. 🌿☀️🙏🏼🤲🏽

درحال بارگذاری صفحه...