شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    ما در خاطره بازی روای قصه های قدیمی و فرهنگ عامه شهر همدان هستیم. فرهنگ و تاریخی که بسیار غنی است اما کم به آن پرداخته شده است.

    چرا من در حامی باش هستم؟

    به دلیل حجم گسترده کار  و نیاز به زمان زیادی که پروژه از تیم خاطره بازی می‌گیرد اعضای تیم زمان دیگری برای انجام فعالیت های اقتصادی همزمان را نخواهند داشت. و بی شک با ورود به حوزه های شغلی دیگر زمان قابل قبولی برای تولید محتوا مناسب نخواهیم داشت. از طرفی نگاه ما در حوزه تبلیغات هم سخت گیرانه است و تمایل به تبلیغ هر محصول را نداریم. از این رو در حامی باش هستیم که در صورت تمایل و امکان مخاطبین برای ادامه این راه حامی ما باشند.

درحال بارگذاری صفحه...