hero2

KHArBAr Game

KHArBAr Game
ساخته شده در 1400/4/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 

سلام.، کانال ما فعالیت خود را حدود 2 ماه است که شروع کرده و بیشتر، خبر های گیم و تکنولوژی را بصورت خنده‌دار بیان می‌کند.. لطفا از ما حمایت کنید تا ما روز به روز پیشرفت کرده و برای شما عزیزان بهترینارو در اختیار شما قرار دهیمچرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند