hero2

KHArBAr Game

KHArBAr Game
ساخته شده در 1400/4/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 

سلام.، کانال ما فعالیت خود را حدود 2 ماه است که شروع کرده و بیشتر، خبر های گیم و تکنولوژی را بصورت خنده‌دار بیان می‌کند.. لطفا از ما حمایت کنید تا ما روز به روز پیشرفت کرده و برای شما عزیزان بهترینارو در اختیار شما قرار دهیم



چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند