درباره من:

  • شبکه خط اسپورت یک رسانه رساندن اخبار  ورزشی با گرافیک است.