hero2

رسانه "خیلی کوتاه"

رسانه "خیلی کوتاه"
ساخته شده در 1399/8/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمد حسینی متولد 1374 دانش آموخته رشته کارگردانی تلویزیون گرایش مستند در مقطع کارشناسی از دانشگاه صداوسیما هستم . فعالیت در حوزه فیلم کوتاه را از سال 1389 آغاز کردم و  تا سال 1392 بصورت تجربی ادامه دادم . از سال 1392 تا 1397 بصورت آکادمیک این حوزه را ادامه دادم اما هیچکدام مرا به ساخت فیلم کوتاه و شناخت دقیق فضای فیلم کوتاه ایران سوق نداد . به همین جهت نبود محفلی بدون جهت گیری خاص برای تولید و پخش ، با شناخت دقیق ابزار و شناخت دقیق نیروهای حرفه ای و متخصص  را خالی دیدم . به همین منظور غایت فیلم کوتاه را در جشنواره هایی دیدم که هیچ شفافیتی برای انتخاب آثار وجود ندارد و هر جشنواره به ذینفع های خود جایزه میدهد. این حصر خودساخته چه از وجود جشنواره های سفارشی تا تولید آثار سفارشی با هزینه های بالا و این تفکر غیرمنطقی برای ورود به جشنواره ها به هر قیمتی برای دیده شدن و ورود به سینمای بلند ، مرا بر آن داشت تا با همفکرانی مثل خودم یکی شویم تا تریبون خود را خود بسازیم . به همین علت برنامه ای با همین نام "خیلی کوتاه" در پنج قسمت با تمرکز بر فعالان حوزه های مثل تدوین ، فیلمبرداری ، فیلمنامه نویسی ، کارگردانی و مدیریت تولید به کارگردانی و تهیه کنندگی اینجانب تولید کنم .

چرا من در حامی باش هستم؟

 هزینه ای که برای تولید یک فیلم کوتاه با هزاران مشقت کنار گذاشته بودم برای فصل اول برنامه انجامید . فی الحال بعد از پخش این پنج قسمت که در حاشیه یکی از جشنواره های فیلم کوتاه کشور ضبط شده بود ، بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کردیم و با این بازخوردها بیشتر مصمم به این راه شدیم و افراد دیگری همنظر با خودمان به تیم خیلی کوتاه اضافه شدند . فعلا درحال آماده سازی فصل دوم برنامه هستیم و من خودم را فقط در قامت تولید کننده خواهم دید و کارگردان فصل دوم کسی دیگر خواهد بود . اما تنها مشکلی که وجود دارد نبود سرمایه گذار است . من به نمایندگی از تیم خیلی کوتاه بسیار امیدوارم که حامی باش نقش بسزایی در کمک به تولید و پخش فصل دوم مجله اینترنتی خیلی کوتاه ، خواهد داشت . پاینده باشید .اردتمند شما محمد حسینی به نمایندگی از تیم رسانه ای خیلی کوتاه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند