درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

     به یاد گرفتن و یاد دادن علاقه وافری دارم.کتاب و استارتاپ در دو مقطع باعث رشد من شدند اکنون از ترکیب همین دو ،استارتاپی ایجاد کردم به نام خودآفرینی. 

درحال بارگذاری صفحه...