hero2

Khonia FM

Khonia FM
ساخته شده در 1400/10/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رادیوی مستقل اینترنتی با هدف نزدیک کردن گروه ها و افراد متفاوت فرهنگی با یکدیگر.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

جهت دریافت کمک از شما دوستان در جهت توسعه و بهبود سرویس هایمان

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند