hero2

کیارش نعمت گرگانی و حامی مغیثی

کیارش نعمت گرگانی و حامی مغیثی
ساخته شده در 1402/1/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

سلام ملت بیدار، جماعت هوشیار، مردم همیشه در صحنه.

ما کیارش نعمت گرگانی و حامی مغیثی هستیم که براتون فیلم و سریال ترجمه کردیم، می‌کنیم و خواهیم کرد. به تازگی پروژه‌هایی مستقل آغاز کردیم که اگه باهاشون حال کردین، می‌کنین و خواهید کرد، لطف زیبایی با حمایت از ما به ارمغان می‌آورید.

شب به خیر.

مواظب خودتون باشین.

زیر تخت‌خوابتون رو نگاه نکنین.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند