hero2

Kim_jonkon

Kim_jonkon
ساخته شده در 1401/3/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

شما کی هستید و چه فعالیتی میکنید؟

من کیم جونکون رهبر کره شمالی هستم، یکی از قوی ترین مردان جهان در زمینه جنگ اوری، فعلایت من در زمینه میم و ضد حزب ها و سیستم های سیاستی ای است که کشور های دنیا را به نابودی میکشد، جنبش هایی که باعث بیشتر شدن بیماری ها و انواع آسیب به خانواده میشود


چرا شما انقدر حق میگویید؟

حق گویی بنده چیزی است در خون من، چون برای ازادی بشر می‌جنگم، کیم نیومده که بره، نمیزارم خانواده ها از هم بپاشه، نمیزارم نجاسات رواج پیدا کنه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند