درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  من فرهاد خوارزمی فاندر پادکست کانال کودک هستم.

  پادکست کانال کودک در زمینه آموزش مهارت ها و روش های علمی مربوط به پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوان در حال فعالیت است.

  فلسفه و هدف ایجاد این پروژه و این پادکست انتقال علم و آگاهی  درباره موضوعات مربوط به پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان به والدین است.

  کانال کودک اعتقاد دارد که تنها راه نجات و رستگاری یک انسان، پرورش و تربیت صحیح و علمی او در دوران کودکی و نوجوانی هست. هشتاد درصد شخصیت یک انسان در هشت سال اول زندگی فرد شکل میگیرد و انسان سالم و نرمال به لحاظ روانی کسی ست که دوران کودکی و نوجوانی را در کنار پدر و مادر آگاه و دانا سپری کرده باشد.

  منظور و هدف، انتشار آگاهی در زمینه پرورش کودک و نوجوان است و مخاطب پادکست، همه افرادی هستند که یا بچه دارند و یا در آینده بچه دار میشوند.


  چرا من در حامی باش هستم؟

  یاری دهنده ها کمک میکنند که کیفیت و تعداد اپیزودهای پادکست بهتر و بیشتر و تعداد مخاطبین پادکست افزایش پیدا کند و انتشار آگاهی در افراد در زمینه پرورش و تعلیم و تربیت کودک و نوجوان  با ضریب بیشتر انجام شود.

  چنانچه شما هم ، به اهمیت تربیت علمی کودک و نوجوان واقف هستید، اگر یاری دهنده پادکست برای هدفی که ذکر شد باشید حتما”  همه پدر و مادرهای مخاطب پادکست از شما سپاسگزار خواهند بود.

درحال بارگذاری صفحه...