hero2

Kotijiha.ir

Kotijiha.ir
ساخته شده در 1400/5/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

رسانه مردمی بخش کتیج با هدف انتشار اخبار بخش و آگاهی بخشی در زمینه های مختلف و همچنین فعالیت مستمر در امور خیریه،فعالیت خود را آغاز کرده است.


چرا من در حامی باش هستم؟

ما برای فعالیت در امور خیریه به همکاری و کمک خیرین عزیز از سرتاسر ایران و جهان نیاز داریم،باشد که بتوانیم اندکی از درد مردم محروم منطقه،کم کنیم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند