hero2

صفحه ی حمایت مالیlalking

صفحه ی حمایت مالیlalking
ساخته شده در 1400/5/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟سلام منlalking هستم و در عرصه ی گیم فعالیت میکنم

خودتان را معرفی کنيد و بنويسيد چه فعاليتی انجام می دهيد و چه مدت از فعاليت شما می گذرد. اينکه بتوانيد خود را در چند خط معرفی کنيد کسانی که صفحه شما را مشاهده کنند به راحتی شما را خواهند شناخت و از فعاليت شما مطمئن خواهند شد.


چرا من در حامی باش هستم؟به دلیل اینکه صفحه‌ی ثبت نام حامی باش پیچیده نیست و تونستم به راحتی ثبت نام کنم من از حامی باش استفاده میکنم

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند