hero2

ایران آباد

ایران آباد
ساخته شده در 1400/9/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کارمند بازنشسته هستم،کارخاصی بجز فعالیت ورزشی در ساعاتی از روز وکمی هم مطالعه انجام نمی دهم


چرا من در حامی باش هستم؟

هدف  حمایت تقویت راهکارهایی است که شاید به اندیشه ورزی ،خرد وعقلانیت به ما کمک کند

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند