hero2

کتابخانه بین المللی

کتابخانه بین المللی
ساخته شده در 1400/1/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم؟

ما برای حمایت از تمام اقشار جامعه یک گروه کتابخانه ای زدیم تا بتونیم شاید ، شاید کمی از هزینه های مردم رو کاهش بدیم با این کار شاید دل مردم رو بتونیم شاد کنیم  🙏


چرا من در حامی باش هستم؟

ما اینجا رو انتخاب کردیم تا حمایت های مالی شما عزیزان رو دریافت کنیم و با این کار هم دل مارو شاد کنید و هم به ما انرژی بدید تا بتونیم ادامه بدیم و کتاب های متنوع تری رو قرار بدیم🙏

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند