hero2

حسین فرخی

حسین فرخی
ساخته شده در 1399/1/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام من حسین فرخی هستم 4 سال هست بازی سازی میکنم و الان جهت ادامه کار به پول نیاز دارم و از شما حمایت کننده عزیز میخوام حداقل 10 هزار تومان حمایت کنی (:


چرا من در حامی باش هستم؟

سلام من حسین فرخی هستم 4 سال هست بازی سازی میکنم و الان جهت ادامه کار به پول نیاز دارم و از شما حمایت کننده عزیز میخوام حداقل 10 هزار تومان حمایت کنی (:

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند