hero2

Limatick | حمایت مالی

Limatick | حمایت مالی
ساخته شده در 1401/1/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید وب کم جدید

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

علی معینی فرد هستم و در زمینه بازی های ویدئویی در رسانه های یوتیوب و توئیچ فعالیت دارم.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

این صفحه رو در حامی باش باز کردم تا بتونم با کمک های مالی شما، محتوا های با کیفیت تری تولید کنم و پیشرفت کنم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند