hero2

پادکست پاک زیستن

پادکست پاک زیستن
ساخته شده در 1402/5/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من سعید هستم از پادکست پاک زیستن

در پاک زیستن من با همراهی دوستانم می کوشیم با روایت قصه زندگی اعضای انجمن‌های ۱۲ قدمی فعال در ایران( با محوریت معتادان و الکلی‌های گمنام و انجمن‌های مربوطه) پیام‌رسان امید و نادی آزادی از اسارت و رنج اعتیاد برای دیگر انسا‌نهایی باشیم که طالب آنچه ما به لطف حق بدست آورده‌ایم،هستند.


چرا من در حامی باش هستم؟

همانطور که همه شما بهتر از من می‌دانید، هر خدمتی منجمله این نوع خدمت نورس و جدیدی که آغاز شده نیازمند صرف هزینه در تمامی حوزه‌های زمانی، مالی و ... می‌باشد و ما درراستای رعایت سنت هفتم در زندگی شخصی و استقلال پادکست از جذب اسپانسرو حامی مالی معذوریم. 

پس سپاسگزارتان خواهیم بود که دست در دست ما می‌گذارید شاید که این توفیق خدمت به دیگر همدردان، ادای دینی باشد بر عشقی که در گذشته نه چندان دور،دریافت کرده‌ایم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند