hero2

محمد پرسپولیسی

محمد پرسپولیسی
ساخته شده در 1399/12/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

با سلام محمد پرسپولیسی هستم و با پست های حمایت از ارتش سرخ اسیا و همچنین سوزاندن کیسه کشان با شما همراه هستم


چرا من در حامی باش هستم؟

هدف من از حضور در حامی باش حمایت از بنده به عنوان یک هوادار و یک ادیتور برای حمایت از پرسپولیسه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند